• 17, January, 2016 04:04:33

    گزارش وضعیت انبار

  گزارش وضعيت انبار با انتخاب انبار مي توان موجودي کالا(ها) را مشاهده نمود. با کليک دکمه مي توان ليست کالاها را مشاهده نمود.چنانچه کالايي انتخاب نگردد، تمامي کالاهاي فعال در سيستم در نظر گرفته مي شود. از دکمه جهت حذف کالاهاي انتخاب شده، استفاده مي شود
 • 17, January, 2016 01:00:53

    گزارش فاکتور ها

  گزارش فاکتور جهت مشاهده فاکتور هاي ثبت شده ، با اعمال فيلتر هاي مورد نظر ، از گزارش فوق استفاده مي شود. فيلترها : شماره فاکتور : جهت جستجوي شماره ي فاکتور،چنانچه گزينه کنارآن را در حالت انتخاب قرار دهيد،جستجوي دقيق شماره فاکتور صورت خواهد گرفت. خريدار : مي توان بر اساس خريداري خاص عمليات جستجو را مشاهده نمود. مبلغ : مي توان با وارد کردن محدوده مبلغ فاکتورهاي مورد نظر را مشاهده نمود. تاريخ : فاکتورهاي صادر شده در محدوده خاص قابل مشاهده مي باشد. زمان : فاکتور هايي که در محدوده زمان خاص صادر شده اند قابل مشاهده ...
 • 17, January, 2016 11:53:56

    تراز نامه

  تراز نامه ترازنامه يا بيلان عبارتست از صورتحسابي است که وضعيت مالي يک موسسه را در يک زمان مشخص نشان مي‌دهد.صورتي که وضع مالي يک موسسه را در يک تاريخ معين نشان مي دهد. در ترازنامه سه قلم اطلاعاتي دارايي، بدهي و سرمايه مشخص مي‌گردد.بدهکاران به شرکت نيز جز دارايي‌هاي شزکت محسوب مي‌گردند ، زيرا بدهکاران نيز در نهايت با پرداخت پول به صندوق شرکت و يا پرداختهاي از نوع ديگر (چک و...) موجب افزايش دارايي ترازنامه ميشوند. ترازنامه در واقع همان معادله حسابداري است که در آن ارقام مربوط به هريک از دو طرف معادله تفکيک و با طبقه ...
 • 17, January, 2016 10:49:10

    سند افتتاحیه

  در فرم سند افتتاحيه کار بر مي تواند اطلاعات زير را وارد کند: 1.     صندوق براي اين که بخواهيد موحودي اوليه صندوق ها را وارد کنيد مي بايست وارد سربرگ صندوق شويد. در اين بخش ليست تمامي صندوق هاي موجود به شما نمايش داده مي شود که مي توانيد در ستون موجودي، مبلغ موجودي هر صندوق را وارد کنيد. اگر بخواهيد صندوق جديد را تعريف کنيد، مي توانيد با کليک بر روي دکمه ثبت صندوق جديد، صندوق جديد ثبت کنيد. براي آموزش چگونگي ثبت صندوق به بخش تعريف صندوق مراجعه کنيد. همچنين اگر بخواهيد گزارش موجودي صندوق ها را ...
 • 13, January, 2016 04:37:23

    ثبت هزينه و درآمد

  ثبت هزينه و درآمدجهت ثبت هزينه/درآمد :      نوع : نوع هزينه /درآمد را بايستي مشخص نماييم.(هزينه/درآمدهايي که از قبل تعريف کرده ايم)  مبلغ : مبلغ مورد نظر جهت هزينه/درآمد انتخابي را وارد مي کنيم.      بخش : بخشي که اين هزينه يا درآمد براي آن در نظر گرفته شده است، را انتخاب نماييد.  شخص : هزينه/ درآمد جهت چه شخصي مي باشد.پرداخت: به دو صورت نقدي و پيشرفته مي باشد، در پرداخت نقدي، مبلغ هزينه يا درآمد از صندوق تحويل کاربر جاري، خواهد بود. در پرداخت پيشرفته مي توان ترکيبي از انواع پرداخت ها -مانند چک، اعتباري، نقدي و ...- ...
LiveZilla Live Chat Software