گزارش کاردکس کالا در نرم افزار طلافروشان

کاردکس کالا، نمایش دهنده کلیه تراکنشهای یک کالا در یک انبار می باشد. با این گزارش ریز گردش وزنی، ریالی و تعدادی كالاها در انبارها در بازه زمانی مشخص مشاهده می گردد. از این رو بررسی روند خرید و فروش كالا جهت قیمت گذاری و تعیین سفارشات جدید و ... توسط مدیر مجموعه تسهیل می گردد.

در این گزارش هرگونه عملیاتی که برای کالا در نرم افزار ثبت شود، به تفکیک عملیات (ورود یا خروج) و تاریخ نمایش داده می شود. اطلاعات کاردکس کالا شامل وزن، مقدار، مبلغ واحد و مانده هر یک به ازای هر تراکنش در حالت های ورود یا خروج کالا می باشد.

 


انبار : در این قسمت می توانید لیست انبارهایی را که می خواهید کاردکس کالاها در آن را مشاهده کنید، انتخاب کنبد. در صورتی که انباری انتخاب نشود تمامی انبارها در نظر گرفته می شوند.

کالا :  در این قسمت می توانید با کلیک بر روی دکمه  لیست کالاهای مورد نظر خود را انتخاب کنید. در صورتی که هیچ کالایی انتخاب نشده باشد، تمامی کالاها در نظر گرفته می شود.

تاریخ : در این قسمت می توانید بازه زمانی، عملیات های ورود و خروج کالا از انبار را مشخص کنید.

عیار : با تنظیم این قسمت می توانید لیست طلاها با عیار خاص را مشاهده کنید.

مشاهده کالاهای غیر فعال : در حالت معمول در لیست جستجو شده،  کالاهای غیر فعال نمایش داده نمی شود. با انتخاب این گزینه اطلاعات کالاهای غیر فعال هم نمایش داده می شود.

مشاهده نقل از قبل : با انتخاب این گزینه در صورتی که عملیات انباری قبل از باره زمانی مشخص شده، در نرم افزار ثبت شده باشد؛ مجموع وزن، مقدار و مبلغ واحد کالاها در انبارها به علاوه مانده هر یک را در یک ردیف با عنوان نقل از قبل نمایش می دهد.

 


چاپ لیست کاردکس کالا

پس از نمایش لیست کاردکس کالا ، برای چاپ آن به یکی از روش های زیر عمل کنید:

1-      با کلیک بر روی دکمه ارسال به اکسل ، نرم افزار اکسل در سیستم شما اجرا شده و لیست نمایش داده شده به نرم افزار اکسل انتقال داده می شود.

2-      با کلیک بر روی دکمه پرینت ، امکان "پیش نمایش" ، "پرینت" و "ارسال به PDF " لیست نمایش داده شده ، به شما داده می شود.