راهنماي بروز رساني نرم افزار بروز رساني نرم افزار حسابداري پرنس به دو روش آنلاين و آفلاين صورت مي گيرد. بروز رساني آنلاين در اين روش، سيستم شما بايستي حتماً به اينترنت متصل باشد، پس از آن در صورتي که نسخه نرم افزار شما قديمي باشدپيغام زير در صفحه اصلي نرمافزار ظاهر مي شود.                                                                     با کليک بر روي دکمه به روز رساني، صفحه برور رساني مي باشد.     در صفحه بالا با کليک بر روي دکمه بروز رساني، فايل هاي اوليه بروز رساني شروع به دانلود مي شود، پس از چند ثانيه با نمايش يک پيغام برنامه ...