• 27, January, 2016 11:29:06

     تسویه حساب مالی

    تسويه حساب مالي (دريافت پيشرفته/پرداخت پيشرفته) تعيين دريافت يا پرداخت مبلغ توسط نرم افزار صندوق مکانیزه  از اين قسمت انجام مي گيرد. در تمامي عمليات هايي که بايستي مبلغي را دريافت يا پرداخت کنيد مي بايست نحوه تسويه را مشخص کنيد. پس از ورود به صفحه تسويه مالي (دريافت پيشرفته/پرداخت پيشرفته) قسمت هاي ذيل را مشاهده مي کنيد که به تفصيل در رابطه با آنها در ذيل توضيح خواهيم داد: 1.  بابت: با توجه به اينکه تسويه حساب مالي از مکان هاي مختلف در نرم افزار انجام مي شود. از اين قسمت متوجه مي شويد که عمليات مرجع چيست. ...
  • 02, March, 2016 01:21:43

     تسويه حساب طلايي اشخاص در نرم افزار طلا فروشان

    تسويه حساب طلايياشخاص در نرم افزار طلا فروشانکليه اشخاص داراي 2 حساب طلايي و ريالي مي باشند که بدهکاري / بستانکاري هاي مربوط به هر نوع در آنها درج مي شود. جهت تسويه حساب طلايي اشخاص بايستي از اين قسمت استفاده کنيد. توجه نماييد که مبناي محاسبه حساب طلايي اشخاص طلا به عيار 750 مي باشد. در صورتي که همکارتان به شما بدهکار يا بستانکار طلايي باشد. از اين فرم جهت تسويه مقدار طلاي مورد نظر با وي مي توان استفاده نمود. به عنوان مثال ممکن است همکار شما مقدار 6.430 گرم به شما بدهکار باشد، در اين فرم مي ...
LiveZilla Live Chat Software