• 13, February, 2016 01:18:16

     ثبت تقاضا در نرم افزار مشاورین املاک

    ثبت تقاضا در نرم افزار مشاورین املاک در اين قسمت شما مي توانيد تقاضاهاي مربوط به مشتري هايي که به دنبال املاکي با شرايط دلخواه مي گردند را ثبت کرده و با مشخصات املاک ثبت شده در نرم افزار مقايسه کرده و ليست املاک منطبق بر تقاضاي ثبت شده را در صورت وجود مشاهده کنيد. پس از ورود به فرم قسمت هاي ذيل را مشاهده مي کنيد که به تفصيل در رابطه با آنها در ذيل توضيح خواهيم داد:متقاضي : در اين قسمت بايستي نام متقاضي را وارد کنيد. با انجام اين کار آدرس و شماره تلفن هاي وي بارگذاري شده ...
  • 22, February, 2016 03:27:42

     جست و جوی تقاضا در نرم افزار مشاورین املاک

    جست و جوی تقاضا در نرم افزار مشاورین املاکدر این قسمت لیست تمام تقاضاهای ثبت شده در نرم افزار نمایش داده می شود و شما می توانید با استفاده از پارامترهای جستجو در بالای فرم، جستجوی دقیق تری جهت یافتن تقاضای خاص انجام دهید. پس از بارگذاری لیست تقاضاها در صورتی که هر یک از آنان با مشخصات املاک ثبت شده در نرم افزار منطبق باشد به صورت زیر نمایش داده می شود. بایگانی کردن ردیف انتخابی : جهت بایگانی کردن هر یک از تقاضاهای ثبت شده در نرم افزار، ابتدا ردیف مربوط به تقاضای مورد نظر را انتخاب کرده و بر ...
LiveZilla Live Chat Software