جزئیات قرارداد در نرم افزار مشاورین املاکدر این قسمت می توانید متن های ثابت جهت تعهدات طرفین قرارداد، مورد معامله  و شرح قرارداد تعریف کرده و در ثبت قراردادهای مختلف از آنان استفاده کنید. پس از کلیک بر روی هر یک از دکمه های جستجوی تعهدات طرفین قرارداد، جستجوی مورد معامله  و جستجوی شرح قرارداد، در فرم قرارداد، فرم جستجوی جزئیات قرارداد نمایش داده می شود . در این قسمت لیست تمامی متن های از قبل نوشته شده نمایش داده می شود.جهت ثبت جزئیات جدید بر روی دکمهدر پایین فرم کلیک کنید. با انجام این کار فرم تعریف جزئیات قرارداد نمایش داده ...