• 17, January, 2016 01:00:53

   گزارش فاکتور ها

  گزارش فاکتور جهت مشاهده فاکتور هاي ثبت شده ، با اعمال فيلتر هاي مورد نظر ، از گزارش فوق استفاده مي شود. فيلترها : شماره فاکتور : جهت جستجوي شماره ي فاکتور،چنانچه گزينه کنارآن را در حالت انتخاب قرار دهيد،جستجوي دقيق شماره فاکتور صورت خواهد گرفت. خريدار : مي توان بر اساس خريداري خاص عمليات جستجو را مشاهده نمود. مبلغ : مي توان با وارد کردن محدوده مبلغ فاکتورهاي مورد نظر را مشاهده نمود. تاريخ : فاکتورهاي صادر شده در محدوده خاص قابل مشاهده مي باشد. زمان : فاکتور هايي که در محدوده زمان خاص صادر شده اند قابل مشاهده ...
 • 23, January, 2016 04:49:04

   نحوه ایجاد و ساخت فایل مالیاتی

  نحوهایجاد و ساخت فایل مالیاتی جهت ساخت فایل مالیات بایستی به روش ذیل عمل نمایید: 1.       مشخصات موسسه/شرکت خود را از طریق منوی ذیل وارد نمایید، از منوی تنظیمات، تنظیمات سیستم را باز نموده، در قسمت سمت راست گزینه متفرقه را انتخاب نماییددر قسمت سمت چپ دکمه مشخصات موسسه را کلیک نمایید. فرم شبیه ذیل نمایان می شودتمامی اطلاعات خواسته شده را به صورت صحیح وارد نموده و دکمه تایید را کلیک نمایید 1.       تمامی عملیات های مورد نظر خود اعم از خرید، فروش، قراردادها و ... را دربرنامه ثبت نمایید. 2.       پس از ثبت دو مورد فوق ازطریق ...
 • 21, February, 2016 10:37:50

   گزارش عوارض و مالیات دریافت شده در نرم افزار مشاورین املاک

  گزارش عوارض و مالیات دریافت شده در نرم افزار مشاورین املاکهر معامله ای که ثبت می شود، درصدی به عنوان مالیات و عواض از طرفین معامله دریافت می گردد.                                                                                                     در این گزارش می توانید لیست مالیات و عوارض دریافتی را مشاهده نمایید.                      ...
LiveZilla Live Chat Software